Wetenschappelijk onderzoek

Wanneer u een traject start bij Emotie als Medicijn zal de voortgang gemeten worden door middel van een vragenlijst. In deze lijst wordt u o.a. gevraagd of ik uw gegevens anoniem mag gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek.

Ik ben u zeer dankbaar als u wilt deelnemen aan het onderzoek. Alleen door het meten van de daadwerkelijke effecten kan inzichtelijk gemaakt worden dat deze oorzakelijk benadering een meerwaarde is ten opzichte van andere  behandelingen. U levert bij deelname dus een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de zorg aan mensen met langdurige pijn.

Er is reeds een aanzienlijke hoeveelheid wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd dat een psychologische oorzaak van chronische pijn ondersteunt. Elders op mijn site vindt u een overzicht van dit onderzoek.