Voorwaarden

Emotie als Medicijn staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 30251048. Emotie als Medicijn biedt een traject voor mensen met chronische lichamelijke symptomen die kunnen worden veroorzaakt door stress, emoties of reacties op emoties. Het doel van dit traject is klachtvermindering. Emotie als Medicijn biedt een diensten aan in de vorm van 1-op-1 begeleiding en producten in de vorm van verkoop van werkboeken. Hieronder vind je de voorwaarden van de door Emotie als Medicijn geleverde diensten en producten.

Geen diagnose of medische behandeling

Dit traject biedt geen diagnose en behandeling voor medische aandoeningen. Consulteer je huisarts om er zeker van te zijn dat je klachten geen medische interventie of aanvullend onderzoek vereisen. Je kunt met je huisarts overleggen of je langdurige (pijn) klachten onder de noemer SOLK vallen. SOLK staat voor Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten. Indien je nieuwe symptomen ontwikkelt, dien je deze altijd te laten onderzoeken door je huisarts.

Geen advies over medicijngebruik

Dit traject biedt geen specifieke aanbevelingen over het gebruik van medicatie of over het veranderen van medicatie. Raadpleeg altijd een arts over het (veranderen van) gebruik van medicatie. Het stoppen van bepaalde medicatie kan lichamelijke of psychische symptomen veroorzaken als dit niet voorzichtig gebeurt.

Klachtenbeleid

Als lid van de VIV en RBCZ voldoe ik aan de eisen van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ). Dit houdt onder meer in dat ik voldoe aan de plicht om geweld te melden en dat ik de beschikking heb over een onafhankelijke klachtenfunctionaris die kan bemiddelen bij geschillen. Daarnaast ben ik aangesloten bij een erkende geschilleninstantie. Je kunt de klachtenprocedure vinden op de website.

Privacy

Emotie als Medicijn handelt volgens de privacyregels die verplicht zijn volgens de WGBO (wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst). Wanneer je akkoord gaat met de voorwaarden van Emotie als Medicijn, ga je ook akkoord met de privacyregels die zijn vastgelegd op deze website.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Per 1 januari 2019 is er een wettelijke verplichting voor professionals in het onderwijs en de zorg om te werken met de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Wanneer er signalen zijn van huiselijk geweld en of kindermishandeling doorloopt de professional vijf stappen. Deze stappen staan beschreven op de website van de rijksoverheid.

Voorwaarden kosten intake

Wanneer je na het intakegesprek besluit om te starten met het traject en een vervolgafspraak maakt, stem je in met het in rekening brengen van de kosten van de intake.

Start van het behandeltraject

Wanneer je besluit om het behandeltraject te starten betekent dit:

- dat je van mening bent dat je antwoord hebt gekregen op alle vragen, die naar aanleiding van de voorgenomen behandeling naar voren zijn gekomen

- dat je alle vragen naar waarheid hebt beantwoord en alle relevante informatie m.b.t. uw gezondheid heeft gegeven

Het behandeltraject

De kosten van de behandeling zijn €95,00 per intake of per vervolgsessie. Wanneer je akkoord gaat met de voorwaarden van Emotie als Medicijn geef je aan dat je op hoogte bent van onze betalingsvoorwaarden, de mogelijkheden tot vergoeding en onze voorwaarden ten aanzien van annulering van een afspraak zoals vermeld op https://www.emotiealsmedicijn.nl/tarieven-en-vergoeding.html. Ook geef je toestemming voor het vastleggen van gegevens in een cliëntdossier. Er is geen sprake van een resultaatsverplichting aan de zijde van de therapeut, maar een inspanningsverplichting.

Verkoopvoorwaarden (werk)boek

Na ontvangst van de betaling van de verkoopkosten is Emotie als Medicijn (hierna genoemd: de verkoper) verplicht om het (werk)boek binnen 7 werkdagen te verzenden naar het door de koper opgegeven adres. De eventuele extra kosten als gevolg van opgave van een onjuist adres door de koper zijn voor rekening van de koper.

> Terug naar: Tarieven en Vergoeding