Missie en visie

In de laatste honderd jaar heeft de medische wereld enorme stappen gezet: het aantal sterfgevallen vanwege infecties, kanker en hart- en vaatziekten is sterk verminderd. Echter is het aantal mensen met chronische pijn en onverklaarbare syndromen enorm hoog. Geconcludeerd moet worden dat de huidige gezondheidszorg in het duister tast omtrent de exacte oorzaak en meest passende behandeling.

Visie

Emotie als Medicijn gaat uit van de volgende kerngedachten:

 • lichaam en geest zijn intens verbonden
 • indien grote belangrijke emoties geen uitlaatklep ontvangen via het gevoel, kan dit resulteren in een lichamelijk symptoom
 • verdrongen emotionele pijn en de wijze waarop we hiermee omgaan (zelfkritiek, zelfopgelegde druk, ontkenning, afleiding etc) veroorzaken veelvuldig lichamelijke pijn en andere lichamelijke klachten
 • lichamelijke symptomen zitten niet "puur tussen de oren". In het lichaam hebben daadwerkelijke fysiologische veranderingen plaatsgevonden die door een geoefend therapeut kunnen worden waargenomen
 • de pijn en zorgen om de pijn zijn een effectieve en succesvolle afleiding van de oorzakelijke emotionele pijn

De benadering van Emotie als Medicijn is gestructureerd. Er zijn vier stappen te onderscheiden die met cliënten worden doorlopen:

 • Acceptatie van een emotionele oorzaak op basis van wetenschappelijke kennis en persoonlijke ervaringen
 • Inventarisatie en neutralisatie van de emoties die ontstaan door aanwezigheid van de lichamelijke symptomen (vaak angst)
 • Identificatie van de emotionele pijn waarvan de fysieke symptomen een effectieve afleiding zijn
 • Blootleggen van de emotionele pijn door middel van correctie van onjuiste overtuigingen, verandering van gedrag en toelaten van gevoelens.

Emotie als Medicijn werkt volgens het onderstaande model tot stand is gekomen op basis van jarenlange praktijkervaring en literatuurstudie.

Missie

Emotie als Medicijn is ontstaan vanuit het verlangen om kwalitatief hoogstaande zorg te bieden aan mensen met chronische lichamelijke klachten waarbij lichamelijke therapie en medicatie onvoldoende effect hebben. De zorg die Emotie als Medicijn levert is:

 • laagdrempelig
 • oorzaakgericht
 • effectief
 • gestructureerd
 • gericht op 100% herstel

Naast het helpen van mensen streven wij naar het verspreiden van kennis over de emotionele oorzaak van het chronische worden van pijn en andere lichamelijke klachten. Onze hoop is dat deze benadering volledig geïntegreerd zal raken binnen de huidige gezondheidszorg. 

Het belang van het voelen van emoties

In bredere zin hopen wij dat in allerlei facetten van de maatschappij de voordelen zullen doordringen van het voelen van emoties. Veel problemen in de wereld zijn in de kern terug te voeren op het verdringen en bedekken van emotie. Het voelen van je eigen emoties, het verantwoordelijkheid nemen ervoor en het doorwerken ervan is in onze optiek een zeer belangrijke stap naar een betere wereld. Naast emotioneel werk is ook openheid en transparantie in allerlei opzichten een stap naar een betere wereld. Om die reden staan de financiële cijfers van Emotie als Medicijn online.