Werkwijze

Het traject bestaat uit:

  • Een intakegesprek (60 minuten)
  • Vervolggesprekken (60 minuten, meestal om de 2-3 weken)
  • Een werkboek met informatie, en schrijf- en inzicht oefeningen voor thuis

Het intake gesprek

Vooraf aan het intake gesprek ontvangt u per mail een digitaal intake formulier. Tijdens het intake gesprek nemen we samen uw klachten door aan de hand van dit formulier. Dit gesprek helpt mij om een goed beeld te krijgen van uw klachten en de hoeveelheid signalen die een emotionele oorzaak van uw klachten waarschijnlijk maken. Vervolgens licht ik toe hoe emotionele factoren lichamelijke klachten kunnen veroorzaken, en beschrijf ik wat dit traject inhoudt. Daarna is er ruimte om al uw vragen te stellen. Samen maken we een afweging of dit traject bij u en uw klachten aansluit.

De vervolggesprekken

Tijdens de vervolggesprekken onderzoeken we de emotionele oorzaak van uw lichamelijke klachten. Ook kijken we welke in stand houdende factoren actief zijn. Dit gebeurt heel stapgsgewijs waarbij we alle factoren langs lopen die in het onderstaande schema staan afgebeeld.

De fundering van de gesprekken is vertrouwen. In mijn praktijkruimte creëer ik graag een warme gemoedelijke sfeer waarin u uw verhaal kwijt kunt en waarin ruimte is voor emoties. Alles wat u aan mij vertelt, blijft tussen ons.

Een werkboek voor thuis

Het werkboek dat ik u meegeef bevat  schrijfoefeningen voor thuis die gericht zijn op het bewust maken van zaken in uw onbewuste. In bepaalde oefeningen zult u schrijven over stressfactoren en spanningen in uw leven. Andere oefeningen betreffen het schrijven van dialogen of niet te verzenden brieven. Er zijn ook vragenlijsten die inzicht geven in uw emoties, uw karakter eigenschappen, triggers van uw symptomen en in andere dingen. Er is veel aandacht voor aangenomen patronen en de wijze waarop wij als mensen emoties onderdrukken. Het werkboek bevat ook verwijzingen naar literatuur en video’s over de relatie tussen lichaam en geest. Talrijke studies hebben aangetoond dat schrijven over emotionele zaken, lichamelijke symptomen vermindert. Het invullen van het werkboek is niet verplicht. Het is een hulpmiddel waarvan is gebleken dat veel mensen er baat bij hebben.

Tijdsinvestering

Het gehele traject neemt meestal een paar maanden in beslag. In het begin spreken we om de 2 weken af, en later om de 3-4 weken. Het aantal sessies ligt gemiddeld tussen 5 en 10. Het werkboek met oefeningen voor thuis kunt u op uw eigen tempo doorlopen.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u contact met ons opnemen. Wij werken in Utrecht, in Wageningen en via beeldbellen. 

Terug naar: Tarieven en Vergoeding