Wat maakt deze benadering uniek?

Emotie als Medicijn is ontstaan vanuit het verlangen om kwalitatief hoogstaande zorg te bieden aan mensen met chronische lichamelijke klachten waarbij lichamelijke therapie en medicatie onvoldoende effect hebben. Het doel is: genezing van de klachten. Na een zoektocht heb ik dit chronische pijn traject opgezet, omdat een dergelijke benadering in de Nederlandse gezondheidszorg ontbreekt en wel heel hard nodig is.

In Nederland hebben meer dan twee miljoen mensen dagelijks pijn. Een heel groot deel van deze mensen heeft pijn zonder dat er schade of een medisch probleem in het lichaam is. Vanwege de fysieke benadering van de huidige gezondheidszorg blijft genezing vaak uit. Chronische pijn vraagt namelijk om een hele specifieke psychologische benadering.

In Nederland bieden tal van revalidatiecentra programma’s aan voor mensen met chronische pijn waarin de invloed van emoties en stress op pijn wordt erkend . Deze programma’s zijn echter niet gericht op genezing, maar op LEREN OMGAAN met de pijn.

Revalidatiecentrum De Hoogstraat (Utrecht) schrijft: U zult tijdens de behandeling gecoacht worden door het revalidatieteam met als doel om mét de pijn actiever in het leven te staan. 

Revalidatie Medisch Centrum Groot Klimmendaal (Arnhem) schrijft: Het doel van de behandeling is níet pijnvermindering of het opsporen van de oorzaak van de pijn. De behandeling is wél gericht op het beter kunnen omgaan met pijnklachten en het optimaliseren van de fysieke belastbaarheid.

Altrecht Psychosomatiek Eikenboom (Zeist) schrijft: Het doel van de behandeling is dat patiënten beter kunnen omgaan met hun lichamelijke klachten zodat de kwaliteit van leven verbetert.

Reade, expertisecentrum pijnrevalidatie (Amsterdam) schrijft: In eerste instantie richt de pijnrevalidatie zich op verbetering van uw dagelijks leven. Het doel van de revalidatie is het optimaliseren van de omstandigheden voor herstel, door middel van het doorbreken van de gevolgen van de klachten. Aangezien het ontstaan van chronische pijn complex is en er vaak geen duidelijke (medische) oorzaak (meer) aan te wijzen is, kunnen we afname van de pijn door pijnrevalidatie niet garanderen.

Sophia revalidatie (Den Haag) schrijft: Wij bieden een behandelprogramma aan waarbij we willen bereiken dat u weer optimaal kunt gaan deelnemen aan de maatschappij. Pijnrevalidatie streeft er naar dat u beter kunt functioneren met de pijn en naar het vergroten van uw eigen verantwoordelijkheid voor uw functioneren. 

Zoals je leest richten allerlei grote gezondheidsinstellingen zich op het beter leren omgaan met pijn. Persoonlijk geloof ik dat er veel meer mogelijk is, en dat chronische pijn met een juiste benadering enorm kan verminderen en zelfs volledig kan verdwijnen. Op basis van ervaringen met cliënten zie ik dat dit een combinatie vereist van:

  1. de juiste kennis
  2. bewustwording van onderdrukte of ontkende gevoelens
  3. correctie van onjuiste overtuigingen
  4. aanpassing van gedrag.

De psychologische benadering van Emotie als Medicijn is toegankelijk voor iedereen met chronische pijn waarbij geen medische verklaring of structurele lichamelijke afwijking is gevonden. Daarnaast is het belangrijk dat je open staat voor de mogelijkheid dat emotionele spanning of denkpatronen de oorzaak zijn van je klachten, en dat emotionele centra in je hersenen via het autonome zenuwstelsel of hormoonstelsel de doorbloeding of andere lichamelijke functies hebben beïnvloed.

Als je niet zeker weet of dit programma bij je past, kun je het beste contact met mij opnemen.