Medische professionals

Uitgangspunten van deze benadering van chronische pijn zijn:

  • de (pijn)klachten zijn geneesbaar
  • de oorzaak is gelegen in onbewuste en ongewenste emoties
  • deze emoties veroorzaken omkeerbare veranderingen in het lichaam met (pijn)klachten tot gevolg

Onderstaande professionals en medici zijn voorstanders van deze benadering:

Neuroloog Marten Klaver

Marten Klaver is een Nederlandse psychiater en neuroloog en heeft tot 2004 als neuroloog in het ziekenhuis van Hengelo gewerkt. Deze functie heeft hij beëindigd om zich te richten op medisch onvoldoende verklaarde klachten. Hij schreef een verklaring voor deze groep klachten, genaamd de Limbische Verklaring.  De Limbische Verklaring geeft aan dat chronische lichamelijke klachten te verklaren zijn door verdrongen, onbewuste emoties. Marten Klaver beschrijft het niet onderkennen en niet lichamelijk kunnen uiten van verdriet of boosheid, aanleiding kan geven dat tot chronische pijn, prikkelbaarheid of angst en vermoeidheid . Verdrongen emoties kunnen lichamelijke programma’s in de hersenen verstoren.  Hij beschrijft dat als de klachten veroorzakende emotie wordt opgespoord en geneutraliseerd, de klachten zullen verminderen. Marten Klaver publiceerde in 2015 het boek Zakendoen met Emoties. Op zijn website zijn artikelen en filmpjes beschikbaar. In 2015 verscheen een interview met Marten Klaver in de Volkskrant.

Arts John E. Sarno

John E. Sarno was tot zijn pensioen arts en professor in de revalidatie geneeskunde in New York. Hij heeft de term TMS of Tension Myositis Syndroom bedacht, een andere benaming voor het MBS ofwel Mind Body Syndroom. Hij zegt tot meer dan 10.000 mensen geholpen te hebben door hen te onderzoeken en bij afwezigheid van structurele problemen te onderwijzen over de psychologische en emotionele basis van hun pijn en symptomen. Sarno geloofde dat de geest lichamelijke pijn en andere klachten gebruikt als afleiding strategie van pijnlijke emoties. Hij ervoer dat wanneer patiënten nadenken over wat hen onbewust van slag brengt, de symptomen geen doel meer hebben en verdwijnen. (Bron: Wikipedia)

Sarno heeft vier boeken geschreven die in het Engels bestelbaar zijn via bol.com of the American Book Centre:

  1. Sarno, John E. (2006). The Divided Mind: The Epidemic of Mindbody Disorders.
  2. Sarno, John E. (1998). The Mindbody Prescription: Healing the Body, Healing the Pain.
  3. Sarno, John E. (1991). Healing Back Pain: The Mind-Body Connection.
  4. Sarno, John E. (1982). Mind Over Back Pain.

Dat vele mensen Dr Sarno dankbaar zijn, is te zien aan de verhalen op deze site: www.thankyoudrsarno.org. In 2016 komt een documentaire uit over Dr Sarno, chronische pijn en de link tussen emoties en gezondheid. Via deze link zijn 2 dvd’s te bestellen van Dr Sarno die veel mensen hebben geholpen om hun pijn te begrijpen met geruststelling tot gevolg.

Arts Howard Schubiner

Dr. Howard Schubiner is tevens een Amerikaanse arts. Hij is oprichter van het Mind Body Medicine Programma in Providence Hospital in Detroit. Dit programma gebruikt onderzoek en behandel methodieken om mensen te behandelen die lijden aan het Mind Body Syndrome (MBS) of Tension Myositis Syndrome (TMS) zoals beschreven door Dr. John E. Sarno. Zijn website bevat ongeveer dertig persoonlijke verhalen van mensen met migraine, rugpijn, ischias, prikkelbare darm syndroom, schouderpijn, nekpijn, slapeloosheid, bekkenpijn, fibromyalgie, kaakklachten, beenpijn, interstitiële cystitis en vermoeidheid, die allen geholpen zijn door het programma.

Arts David Schechter

Dr. David Schechter is een Amerikaanse arts en tevens oud-student en onderzoeksassistent van John E. Sarno.  Zijn website bevat ervaringen van mensen met chronische pijn die zijn programma doorliepen en hier baat bij hadden. In 2007 publiceerde David Schechter een studie over de effecten van TMS behandeling. Deze studie liet een gemiddelde pijnvermindering van 54% zien onder 51 chronische rugpijn patiënten die gemiddeld 9 jaar pijn hadden.

Psychotherapeut Alan Gordon

Alan Gordon is psychotherapeut en directeur van The Pain Psychology Centre in Los Angeles. Dit centrum is gericht op het psychologisch behandelen van mensen met chronische pijn. Tevens zet The Pain Psychology Centre zich in voor het doen van wetenschappelijk onderzoek, het trainen van professionals en het verspreiden van kennis onder psychologen, artsen en het algemene publiek. De website bevat filmpjes en geluidsfragmenten van de gebruikte benadering. Alan Goron runt ook een Wikipedia achtige pagina genaamd http://www.tmswiki.org. Op deze pagina is ontzettend veel informatie te vinden over TMS (Tension Myositis Syndrome). TMS is een term die door Dr Sarno werd geïntroduceerd voor lichamelijke klachten die ontstaan door emotionele spanning. Het artikel Miracles of mindbody medicine is geschreven door Alan Gordon.

Psycholoog James Alexander

Dr James Alexander is een Australische psycholoog die zelf twintig heeft geleden aan chronische pijn. Zijn pijn werd veelal gelinkt aan een heftig auto ongeluk dat hem overkwam toen hij twintig was. Na vele jaren lijden was James Alexander in staat om zichzelf te genezen via een psychologische benadering die op zijn pad was gekomen via het werk van Dr Sarno (zie hierboven). Hij realiseerde zich de beperkingen van de hedendaagse cognitieve gedragstherapie en verlegde zijn aandacht bij cliënten naar het opsporen van onbewuste gevoelens. Momenteel werkt James Alexander in een praktijk in het noorden van new South Wales en heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van chronische pijn. Zijn boek The Hidden Psychology of Pain verscheen in 2012. De website van Dr James Alexander bevat interessante wetenschappelijke artikelen over psychologie en pijn.

Arts Marc Sopher

Dr Marc Sopher is werkzaam als huisarts in New Hampshire. Hij was een student van Dr Sarno en heeft bijgedragen aan het boek The divided mind van Dr Sarno. In dit boek beschrijft hij zijn ervaringen met een psychologische benadering van chronische pijnklachten in de huisartsenpraktijk. In 2013 publiceerde Marc Sopher een eigen boekje genaamd To be or not be painfree. Hij is naast zijn werk een enthousiast sporter die onder andere marathons hardloopt. In zijn boek beschrijft hij tevens persoonlijke ervaringen met een psychologische benadering van blessures en hardloopkwalen