Long covid klachten: herstel door een mind-body benadering

Er wordt nog veel onderzoek gedaan naar de oorzaak en oplossing van long covid klachten. In veel gevallen vinden artsen geen medische verklaring voor het aanhouden van deze klachten. De informatie op deze pagina is voor jou bedoeld wanneer je long covid klachten hebt die:

 • goed door artsen of specialisten zijn onderzocht én
 • niet terug te voeren zijn op een medische oorzaak in de zin van hart- of longschade

De onderzoeksresultaten laten dus zien dat er niets mis is en dat je gezond bent. Maar toch heb je klachten. Wanneer je jezelf hierin herkent zou je veel baat kunnen hebben bij de onderstaande informatie. Wij zien veel overlap met andere syndromen en klachten die we reeds jarenlang succesvol behandelen, zoals chronische vermoeidheid, fybromyalgie, whiplashklachten en klachten die aanhouden na een hersenschudding. In dit artikel kun je onze visie op long covid klachten lezen, evenals suggesties m.b.t. hoe je ervan zou kunnen herstellen.

Wat zijn long covid klachten?

Miljoenen mensen over de wereld kampen met long covid klachten. Dit zijn langdurige klachten die volgen op het doormaken van een coronavirus infectie. De meest voorkomende symptomen zijn aanhoudende vermoeidheid, (hoofd)pijn, overprikkeling, hersenmist ofwel brain fog, concentratieproblemen, geheugenproblemen, kortademigheid, overgevoeligheid voor licht of geluid en slaapproblemen. Vaak is er sprake van een verergering van klachten na lichamelijke of mentale inspanning. Dit wordt ook wel post exertional malaise genoemd. 

Welke ziektebeelden lijken op long covid klachten?

Er zijn klachten en syndromen die al langer bestaan en veel overlap hebben met long covid klachten. Onderzoekers hebben de symptomen van Long Covid vergeleken met die van het chronische vermoeidheidssyndroom. Van de 29 symptomen van CVS werden er 25 gerapporteerd door patienten met Long Covid. Het fenomeen van het aanhouden van vermoeidheid na een virusinfectie staat al langer bekend als het Post Viral Fatique Syndrome. Het aanhouden van klachten na een lichamelijke impact is ook bekend bij een whiplash (het aanhouden van hoofd-, schouder- en nekklachten na een autobotsing) en bij het post commotioneel syndroom (het aanhouden van klachten na een hersenschudding). Wij zien in onze praktijk dagelijks cliënten bij wie klachten aanhouden na een operatie, val, overbelasting, ongeluk of virus terwijl medisch gezien alles is genezen en geen schade, virus of ziekte meer aanwezig is.

The World Health Organisation classifies CFS (Chronic Fatigue Syndrome) as a neurological condition. Likewise, Long Covid is recognised as a neurological maladaptive condition; whilst a number of people do have tissue or organ damage, for the majority of sufferers the symptoms are similar to CFS and can be helped in the same way, by rebalancing the malfunctioning system.

Jan Rothney in Breaking Free; a guide to recovering from Chronic Fatigue Syndrome and Long Covid Symptoms

Waardoor ontstaan long covid klachten wanneer een medische oorzaak ontbreekt?

Wanneer je klachten goed zijn onderzocht en er geen medische oorzaak is gevonden betekent dit dat er geen schade of ziekte in je lichaam is die je klachten verklaart. Wij sluiten ons aan bij andere mensen en instanties die de bron van dit soort long covid klachten beschrijven als een omkeerbare ontregeling van het autonome zenuwstelsel. Wij zien reeds jarenlang dat lichamelijke klachten kunnen aanhouden wanneer een lichamelijke impact (operatie, val, overbelasting, ongeluk of virus) plaats vindt in een zenuwstelsel dat reeds op scherp staat ofwel zich in een vecht-, vlucht- of bevriesmodus bevindt.

Welke rol spelen stress en emoties bij long covid klachten?

Het zenuwstelsel komt op scherp te staan wanneer veel van de keuzes die je maakt diep van binnen niet overeen komen met wat je eigenlijk wil, verlangt of nodig hebt. Of wanneer externe gebeurtenissen je onveilig doen voelen, maar je er niets aan kunt veranderen. Dit soort situaties gaan vaak gepaard met bepaalde gedragspatronen zoals:

 • veel verantwoordelijkheden op je nemen
 • andere mensen pleasen
 • je eigen emoties en behoeften wegduwen
 • gewoon doorgaan
 • conflicten vermijden
 • de focus op sterk zijn en niet`zeuren`
 • niet snel om hulp vragen

Er zijn bepaalde emoties die een belangrijke rol spelen bij het aanhouden van long covid klachten. Dat zijn:

 • Angst dat de klachten niet meer overgaan
 • Angst dat niemand lijkt te weten wat er precies aan de hand is en niemand je echt lijkt te begrijpen of te kunnen helpen
 • Angst die opgeroepen wordt door het grillige verloop van de klachten en gemis van controle
 • Angst voor bewegen, licht, geluid, sociale prikkels etc vanwege de verergering van klachten

Al deze angsten en onzekerheden maken dat je je onveilig voelt. Het is dit onveilige gevoel wat de klachten voedt. 

Unpredictability, lack of control and fear of the unknown are major components of Long Covid because sufferers don´t know what is happening to them; even the specialists don´t know.

Jan Rothney in Breaking Free; a guide to recovering from Chronic Fatigue Syndrome and Long Covid Symptoms

Helaas komt het voor dat zorgverleners de angst in mensen met long covid klachten versterken door onjuiste adviezen die het gevoel van onveiligheid versterken in plaats van geruststelling brengen.

Kun je herstellen van long covid klachten?

Ja! In onze beleving kunnen long covid klachten afnemen en verdwijnen wanneer het zenuwstelsel vaker in de ruststand komt. Dit gebeurt wanneer je je veilig voelt. En dat is het medicijn voor long covid klachten: de boodschappen van veiligheid die je jezelf geeft. Voorbeelden van boodschappen die je gevoel van veiligheid kunnen versterken zijn:

 • Mijn long covid symptomen zijn tijdelijk en omkeerbaar.
 • Er is niets mis, kapot of beschadigd in mijn lichaam.
 • Bewegen is veilig.
 • Ik ben veilig.

Je leven zal veiliger voelen wanneer je beschikt over vaardigheden die je kunt leren, zoals ´nee´ zeggen, emoties voelen en delen, assertief reageren en weerbaar zijn wanneer je onredelijk wordt benaderd. De symptomen zullen afnemen wanneer je je vaker veilig voelt: bij je symptomen, bij bewegen, bij je emoties en in je leven algeheel. Herstellen van long covid klachten en je zenuwstelsel tot rust brengen is lang niet altijd makkelijk. Wij zijn er om je te begeleiden en te steunen.

Zijn er voorbeelden van mensen die zijn hersteld van long covid?

Ja, hier volgen een aantal voorbeelden van mensen die hersteld zijn via de benadering die wij toepassen en hun verhaal via de media gedeeld hebben:

Maar wat als de klachten heel heftig zijn?

Long covid klachten kunnen heel heftig zijn. Dusdanig heftig dat mensen bedlegerig zijn en geen geluid, zonlicht of stemmen kunnen verdragen. De moeheid kan ontzettend intens zijn. Ook wanneer de klachten heel heftig zijn is er in veel gevallen geen sprake van een medische oorzaak zoals hart- of longschade. Het is belangrijk om een medische oorzaak goed te laten uitsluiten. Wanneer er geen medische verklaring voor je klachten is hebben ook mensen met hele heftige klachten baat bij (stapje voor stapje) kennis opdoen over deze benadering. Het is onze ervaring dat een zenuwstelsel dat zich onveilig voelt zeer intense klachten kan veroorzaken die gelukkig omkeerbaar zijn.

Long covid behandeling in Wageningen of via beeldbellen

In Wageningen kun je voor long covid behandeling terecht bij Nienke Feberwee. Zij zal samen met jou onderzoeken wat je brein als onveilig waarneemt en wat je zenuwstelsel op scherp zet waardoor de klachten blijven aanhouden. Nienke heeft ruime ervaring met de behandeling van klachten die aanhouden na een coronavirus infectie. Nienke is opgeleid als fysiotherapeut en heeft ruim 15 jaar ervaring met de behandeling van aanhoudende klachten. Na een zoektocht, vastlopend in de reguliere fysiotherapie, gooide zij het roer om en kwam tot een vernieuwende aanpak. Zij is auteur van het boek Emotie als Medicijn, medeoprichter van Stichting Emovere en traumatherapeut in opleiding. Nienke werkt ook via beeldbellen.

Meteen een afspraak maken voor long covid behandeling in Utrecht of Wageningen, of via beeldbellen?

Zoek contact