Onverklaarde lichamelijke klachten

Onverklaarde lichamelijke klachten komen veel voor. Tot deze groep klachten behoren chronische pijn, chronische vermoeidheid, spijsvertering klachten en andere lichamelijke klachten waarvoor geen medische verklaring wordt gevonden. Deze klachten reageren onvoldoende op therapie en medicatie.

Als fysiotherapeut heb ik talrijke mensen met onverklaarde lichamelijke klachten gezien. Mijn zoektocht naar een verklaring en effectieve benadering heeft meer dan tien jaar geduurd. De uitkomst fascineert mij enorm en zal ik hieronder toelichten.

De oorzaak van onverklaarde lichamelijke klachten

Ten eerste: bij onverklaarde lichamelijke klachten is sprake van betrokkenheid van het zenuwstelsel en/of hormoonstelsel. Via deze systemen kan overal in het lichaam de werking van organen en de doorbloeding beïnvloed worden. Om bepaalde redenen wordt de werking van organen of de doorbloeding op bepaalde plekken afgeremd. Met een enorm grote verscheidenheid aan mogelijke symptomen tot gevolg. Bijvoorbeeld: darmproblemen, rugpijn, hoofdpijn, bilpijn, onverklaarbare huiduitslag, misselijkheid, tintelingen, allergieën, rsi, chronische peesproblemen etc.. Binnen de huidige gezondheidszorg ervaart men de symptomen als onverklaarbaar, doordat lichamelijk onderzoek geen bijzonderheden of geen ernstige afwijkingen laat zien. Of doordat de bijzonderheden die worden gevonden niet verklaarbaar zijn.

Relatie tussen lichaam en geest

Het antwoord ligt echter in de hersenen. Zowel het autonome zenuwstelsel als het hormoonstelsel worden aangestuurd door de hypothalamus.  Dit is een onderdeel van de hersenen dat nauw in verbinding staat met emotionele centra in de hersenen zoals het limbische systeem en de amygdala. Via deze verbindingen beïnvloeden emoties lichamelijke sensaties, symptomen en processen. Het zijn echter niet de stress en de emoties waarvan we ons bewust zijn die in onverklaarde lichamelijke klachten kunnen resulteren. Ervaringen van mensen die zijn genezen laten zien dat vooral de onbewuste en weggedrukte emoties een rol spelen.

Lichamelijke klachten als afleidingsmechanisme

De arts Dr Sarno introduceerde de visie dat de geest lichamelijke klachten creëert als afleiding en bescherming tegen emotionele pijn die dreigt uit te barsten in het bewustzijn. Onverklaarde lichamelijke klachten zijn volgens hem de spelers in een groter spel in de geest. Deze lichamelijke klachten hebben als functie: afleiding of bescherming. De klachten zullen verdwijnen wanneer de functie wordt opgeheven doordat iemand bereidt is om de emotionele pijn niet langer weg te drukken. Wellicht klinkt het bovenstaande u absurd in de oren, zeker wanneer u gewend bent om pijn lichamelijk te benaderen. Vanuit de psychologie zijn echter reeds jaren mechanismen bekend die een individu behoeden tegen pijn en andere bedreigende of onprettige emoties. Dit worden afweermechanismen of overlevingsmechanismen genoemd. De ervaringen van mensen die genezen zijn van lichamelijke pijn tonen aan dat deze visie op onverklaarde lichamelijke klachten enorm helpt om te genezen.

Karaktereigenschappen en onverklaarde lichamelijke klachten

Karaktereigenschappen blijken een belangrijke rol te spelen bij onverklaarde lichamelijke klachten. Eigenschappen als het goed willen doen, perfectionisme, een groot verantwoordelijkheidsgevoel en introvert zijn leggen een grote druk op een individu. Deze zelfopgelegde druk is ziekmakend door de voortdurende spanning waaronder de persoon gebukt gaat.

Samengevat

De symptomen van onverklaarde lichamelijke klachten worden veroorzaakt door signalen in het zenuwstelsel en het hormoonstelsel. Deze verandering van signalen is omkeerbaar en kan beïnvloed worden door de oorzaak te achterhalen op het vlak van onbewuste emoties en zelfopgelegde druk.

U kunt hier hier contact zoeken voor begeleiding bij genezing van uw onverklaarde lichamelijke klachten.