Veelgestelde vragen

Kan chronische pijn genezen?

Ja, met de juiste psychologische benadering kan chronische pijn geheel overgaan. Wanneer medische onderzoeken geen bijzonderheden hebben aangetoond, wordt uw chronische pijn niet veroorzaakt door permanente weefselschade of een ziekte. De oorzaak van de  pijn is dan gelegen in psychologische factoren die aanleiding geven tot omkeerbare lichamelijke veranderingen, bijvoorbeeld verhoging van de spierspanning. Genezing kan plaats vinden via een aantal stappen, namelijk vertrouwen ontwikkelen in een psychologische oorzaak, correctie van onjuiste overtuigingen t.a.v. uw pijn en bewustwording en oplossing van de verdrongen emotie die uw pijn voedt. De ervaringen van mensen die na het doorlopen van deze stappen geen pijn meer hebben zijn o.a. te vinden op deze site.

Kan mijn pijn een emotionele oorzaak hebben, ondanks dat ik geen grote trauma’s heb meegemaakt?

Ja, wanneer er geen medische verklaring voor uw klacht is gevonden en lichamelijk therapie faalt, is de kans groot dat de oorzaak emotioneel is. Ook wanneer u geen trauma’s heeft meegemaakt. Het is menselijk om op bepaalde momenten in ons leven emoties weg te drukken. We staan allemaal onder bepaalde druk die het leven met zich meebrengt. Het dagelijks leven met werkdruk, financiële verplichtingen, sociale contacten, gezinsrelaties, eisen van de maatschappij en het bestaan van de dood zijn op zichzelf al stressvol. Tevens kent vrijwel ieder van ons gevoelens van minderwaardigheid in bepaalde aspecten van ons zijn of ons leven. Deze minderwaardigheid compenseren we met zelfopgelegde druk: uitblinken in andere aspecten, We verlangen naar 'goed' bevonden worden en 'gewaardeerd' worden. Er zijn ook zonder trauma's genoeg situaties die gevoelens in ons opwekken van boosheid, schuld, schaamte, slachtoffergevoelens, zelfkritiek en angst. Daar bovenop heeft niemand van ons een perfecte jeugd gehad met niets anders dan onvoorwaardelijke liefde. En ten slotte leven we in een maatschappij waarin de zwakkere emoties vaak taboe zijn. De norm is vaak flink zijn en laten zien dat je meedoet en succesvol bent. Door dit alles is er altijd de kans op ontwikkeling van een lichamelijke klacht met emotionele oorzaak.

Ik ben bewust van mijn emoties, doordat ik al veel aan therapie en persoonlijke ontwikkeling heb gedaan. De oorzaak van mijn pijn kan vast niet emotioneel zijn?

Ja, de oorzaak kan absoluut emotioneel zijn. Ook sommige psychologen hebben lichamelijke pijn! Lichamelijke pijn is het gevolg van onbewuste emoties. Ook wanneer we veel therapie hebben gehad, of veel aan persoonlijke ontwikkeling hebben gedaan, kan het dagelijks leven nog steeds emoties triggeren die we als onprettig, niet acceptabel of beschamend ervaren. De pijn heeft dan te maken met een onbewust innerlijk conflict dat we nog niet herkend hebben. De emoties die we ontkennen worden verplaatst naar het onbewuste en creëren lichamelijke klachten. Het oplossen van lichamelijke pijn vereist een hele specifieke benadering.

Is deze benadering niet wat zweverig?

Nee, in mijn optiek is het leggen van verbanden tussen lichaam en geest niet zweverig. We ervaren allemaal deze verbinding. Wat deze benadering bijzonder en effectief maakt is dat het verband wordt gevoeld tussen pijn en een, tot voor kort, onbewuste emotie. Dit in tegenstelling tot de chronische pijnbehandeling in revalidatiecentra waar wordt gefocust op de omgang met bewuste emoties.

Ik heb langdurig pijn zonder dat een medische oorzaak is gevonden. Ik twijfel of deze benadering mij zou kunnen helpen. Wat kan ik het beste doen?

Omdat u langdurig pijn heeft en er geen oorzaak is gevonden is het aanneemlijk dat de oorzaak van uw klacht emotioneel van aard is. Twijfel heeft vaak te maken met angst. Vraag uzelf af waar u bezorgd om bent. Om weer teleurgesteld te worden? Om wat dit traject bij u omhoog brengt aan emoties? Of om iets anders? Door uw angst helder te krijgen wordt het makkelijker om een volgende stap te zetten. Indien u behoefte heeft aan overleg over uw situatie, kunt u contact met mij zoeken. Indien u niet overtuigd bent dat emoties lichamelijke klachten kunnen veroorzaken, zou u meer kunnen lezen over de emotionele oorzaak van chronische pijn. Tevens zijn via deze site video’s over de emotionele oorzaak van chronische pijn beschikbaar.

Ik ben zorgverlener en zou deze benadering van pijn graag willen toepassen bij mijn cliënten. Waar begin ik?

Het is heel belangrijk dat deze benadering meer integreert binnen de gezondheidszorg om mensen met pijn zo adequaat mogelijk te helpen. Om dit doel te bereiken geef ik graag tips aan andere zorgverleners die deze benadering willen toepassen. Heb je interesse? Stuur mij dan een berichtje.

Is dit emotionele traject te combineren met lichamelijke behandelingen?

Ja, dat is mogelijk. Voor het slagen van de behandeling is het echter van belang dat u de lichamelijke therapie met de juiste mindset ondergaat. Namelijk: de oorzaak van uw klacht is psychologisch van aard. U alleen kunt de oorzaak oplossen. Lichamelijke therapie kan wel de nodige verlichting bieden, waardoor u uw dagelijkse dingen beter kan doen en beter dit traject kunt doorlopen. In de praktijk stoppen veel cliënten met lichamelijke therapie om zich volledig op dit traject te richten. Het blijven volgen van lichamelijk therapie kan dit traject in de weg zitten wanneer u blijft geloven dat er iets mis is met uw lichaam.

Suggereert u dat mijn lichamelijke pijnklachten tussen mijn oren zitten?

Ja, alle pijn is ten slotte een product van de hersenen. Op basis van de interpretatie van de inkomende signalen beslissen de hersenen of er wel of niet pijn moet worden gevoeld. Zonder brein, geen pijn. Daarnaast gaan langdurige lichamelijke klachten zonder medische oorzaak ook gepaard met veranderingen in het lichaam. Het gaat om omkeerbare veranderingen, zoals verhoging van de spierspanning, veranderde doorbloeding of een veranderde aansturing van organen. Ten slotte suggereer ik absoluut niet dat u uw klachten verzint of inbeeldt. Het gaat hier om hele echte pijn.

Ik heb zeer heftige pijn, waardoor ik bijna niet kan bewegen. Mijn pijn kan vast geen psychologische oorzaak hebben. Of wel?

Absoluut wel. Pijn die wordt veroorzaakt door psychologische factoren en geen medisch oorzaak heeft kan heel intens zijn. Artsen zeggen dat het één van de meest heftige pijnen kan zijn. Deze pijn kan ervoor zorgen dat mensen over de grond rollen van de pijn, bedlegerig zijn of vrijwel alle activiteiten moeten opgeven door de pijn. In de medische wereld is bekend dat ons brein verlamming van een ledemaat kan veroorzaken, en ervoor kan zorgen dat we niet meer kunnen praten. Dit worden conversie-stoornissen genoemd. Uitval van een lichamelijke functie kan dus puur door psychologische factoren ontstaan. Datzelfde geldt voor intense lichamelijke pijn.

Mijn pijn is begonnen na een verkeerde beweging, blessure, overbelasting, val, botsing of ongeluk. Mijn pijn kan vast geen psychologische oorzaak hebben. Of wel?

Is er geen medische oorzaak gevonden die uw klachten op dit moment verklaard? Dan is het afhankelijk van de tijd die is verstreken sinds het trauma of de overbelasting of uw pijn een psychologische oorzaak heeft. Het kan goed zijn dat uw pijn is gestart als acute pijn door weefselschade. Elke structuur in het lichaam heeft echter een specifieke herstel termijn. Wanneer je je been breekt, zal het bot binnen acht weken weer aan elkaar gegroeid zijn. Een flinke spierscheur herstelt binnen zes weken, terwijl een hele kleine spierverrekking al binnen twee weken genezen is. Spierpijn is een lichtere vorm van weefselbeschadiging en duurt maximaal vijf dagen. Het is dus duidelijk dat het zelf genezend vermogen van het lichaam enorm groot is. De meeste structuren zijn binnen drie maanden volledig hersteld. Binnen een normaal fysiologisch hersteltraject neemt de pijn gedurende het traject steeds meer af, omdat de noodzaak om het lichaamsdeel te ontlasten ook afneemt. Maar wat als de pijn na afloop van de hersteltermijn aanhoudt? Of als de pijn in verloop van tijd toeneemt in intensiteit, frequentie en pijnoppervlak? Dit zijn allemaal verschijnselen die wijzen op een psychologische verklaring.

Is dit traject te combineren met pijnstillers?

Het slikken van pijnstillers is in het begin van dit hersteltraject geen bezwaar indien ze u helpen om de pijn dragelijker te maken terwijl u bezig bent met het oplossen van de psychologische oorzaak. Het is wenselijk om het gebruik van pijnstillers af te bouwen zodra dit mogelijk voor u is. Uiteindelijk is het afbouwen van pijnstillers een onderdeel van uw herstel. Bouw medicijnen altijd af in overleg met uw arts. Als u te snel afbouwt kunt u daar last van krijgen.

Zijn de emoties die ten grondslag liggen aan mijn lichamelijke klacht volledig onbewust?

In mijn beleving gaat het niet om volledig onbewuste emoties, maar eerder om emoties die (deels) verdrongen worden. Wanneer mensen stil staan bij situaties in hun leven die rond de start van de klachten speelden, herkennen zij meestal welke emotie zij bij de situatie hadden. Ergens weten zij hoe ze zich over de situatie voelen, maar de emotie wordt grotendeels verdrongen vanwege andere belangen. Voorbeelden van andere belangen zijn: een contact goed willen houden, een baan willen behouden, aardig of goed bevonden willen worden, sterk willen zijn of de emotie als onredelijk beschouwen. Deze andere belangen verhinderen volledige erkenning en verwerking van emotie. Het gevolg is een lichamelijke klacht. We kennen allemaal de link tussen lichaam en geest bij kortdurende klachten: misselijk zijn van angst, een brok in de keel bij het onderdrukken van verdriet. Bij langdurende klachten zonder medische oorzaak speelt hetzelfde proces een belangrijke rol.

Ik ervaar weinig stress in mijn leven. Kunnen mijn lichamelijke klachten toch een psychologische oorzaak hebben?

Ja, zeker. Wanneer je lichamelijke klachten hebt waarvan een medische oorzaak aanwezig is, is de kans groot dat je klacht veroorzaakt wordt door verdrongen emoties en/of door de wijze waarop je omgaat met je klachten. Het kan zijn dat je momenteel weinig stress ervaart, maar dat er wel situaties speelden rond de start van je klachten die je als onprettig ervoer of die toen stress opriepen. Het kan zijn dat die situaties inmiddels zijn opgelost, en dat je klachten nu in stand worden gehouden door onjuiste overtuigingen die je hebt over je klacht. 

Kan verdrongen verdriet ten grondslag liggen aan mijn lichamelijke klachten?

Dat kan, maar in de praktijk zijn het eerder verdrongen emoties van boosheid en angst die een direct verband vormen met het ontstaan van lichamelijke klachten. Dit komt doordat verdriet dikwijls wordt bedekt door deze andere emoties. Hoe werkt dit? Stel dat je een jeugd hebt gehad waarin je je weinig gewaardeerd voelde door één van je ouders. Je kunt dan angst ontwikkelen in sociale contacten doordat je bang bent dat nog meer mensen je niet goed vinden of niet mogen. Indien je een partner hebt kan het zijn dat je boos wordt op je partner wanneer je het gevoel hebt dat deze je niet waardeert. In dit voorbeeld wordt de emotie van verdriet van pijnlijke situaties uit onze jeugd bedekt door emoties van angst en boosheid. Wanneer we iets heel verdrietigs en pijnlijks hebben meegemaakt en dit niet verwerkt hebben door hierover te huilen, ontwikkelen we vaak angst dat het weer gebeurt, of boosheid in situaties waarin we ervaren dat het weer gebeurt. Dit komt doordat we de emotionele behoefte uit onze jeugd projecteren op het heden als volwassene. Mijn observaties laten zien dat het verdringen van deze bedekkende emoties als angst en boosheid kan leiden tot lichamelijke klachten waarbij een medische oorzaak niet wordt gevonden. Het bovenstaande maakt duidelijk dat onverwerkt verdriet wel ten grondslag ligt aan andere emoties die een directe relatie vormen met de lichamelijke klachten.

Is deze benadering geschikt voor SOLK klachten?

Absoluut! Deze benadering is bedoeld voor SOLK klachten. SOLK staat voor Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten. Somatisch betekent 'lichamelijk'. Het gaat om lichamelijke klachten waarvoor geen medische oorzaak is gevonden in de zin van permanente schade of ziekte in het lichaam. Chronische pijn is een SOLK klacht.

Kan mijn sportblessure een emotionele oorzaak hebben?

Ja, zeker. Houdt de pijn op de plek van je sportblessure aan nadat de normale hersteltermijn (maximaal 3 maanden) is verstreken? En is er geen duidelijke medische oorzaak gevonden? Dan ligt het voor de hand dat psychologische factoren het voortduren van de pijn veroorzaken. Veel sportblessures starten met acute pijn als gevolg van lichamelijke overbelasting of een letsel. Acute pijn kan echter overgaan in chronische pijn onder invloed van verdrongen emoties en vicieuze pijncirkels. Soms sluipt een sportblessure er langzaam in. Ook dit kan een psychologische oorzaak hebben. Verdrongen emoties en veel zelfopgelegde druk zorgen ervoor dat de hersenen via zenuwen naar het lichaam de spierspanning in spieren verhogen. Je ontwikkelt dan sneller pijntjes, en tevens wordt de kans op daadwerkelijke blessures door weefselschade groter. Veel (top)sporters hebben de ervaring dat ze juist geblesseerd raken wanneer dingen in hun leven niet lekker lopen. Vaal wordt gedacht dat pijn aan spieren en pezen volledig lichamelijk is. 

Mijn rugpijn is gigantisch. Artsen hebben mij verteld dat ik meerdere versleten tussenwervelschijven heb, evenals een uitpuilende tussenwervelschijf. Mijn pijn kan vast geen psychologische oorzaak hebben. Of wel?

Dit antwoord volgt.. Bedankt voor uw geduld.