Klachtenregeling

Als therapeut streef ik naar een hoge kwaliteit van zorg. Ik doe dan ook mijn uiterste best om uw behandeltraject naar tevredenheid te laten verlopen. Indien u toch ontevreden bent, beschikt mijn praktijk over de onderstaande klachtenprocedure.

Beschrijving klachtenprocedure

1. In eerste instantie meldt de cliënt de klacht bij de therapeut. Dit kan mondeling of schriftelijk. De zorgverlener dient binnen 6 weken een klacht in behandeling te nemen. Therapeut en cliënt proberen het probleem in een persoonlijk gesprek op te lossen. Het is fijn als we er samen uitkomen. Pas wanneer er in een gesprek tussen cliënt en therapeut geen bevredigende oplossing kan worden gevonden, kunt u zich als cliënt wenden tot een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Neem voor meer informatie en begeleiding contact op met de RBCZ of de VIV.
2. De klachtenfunctionaris is een onafhankelijk persoon. De toegang is laagdrempelig en voor u gratis toegankelijk. Hij/zij kiest geen partij, noch voor de cliënt noch voor de therapeut, en is niet verbonden aan de VIV of het RBCZ. De klachtenfunctionaris zal proberen de klacht binnen 6 weken (bij klachtenonderzoek uiterlijk 10 weken) in gezamenlijk overleg op te lossen. Dit betekent dat de cliënt, de therapeut en de klachtenfunctionaris samen naar een oplossing zoeken.
3. Is de cliënt ontevreden met de geboden oplossing, dan kan de cliënt, als laatste resort, de klacht indienen bij de Geschillencommissie. Deze geschillencommissie kijkt neutraal naar beide partijen en kijkt naar causale verbanden en verwijtbaarheid. Uiterlijk 6 maanden na het voorleggen van het geschil doet de Geschillencommissie een uitspraak. Deze uitspraak is bindend. Voor de bepalingen van de Geschillencommissie Complementaire Behandelvormen verwijs ik u naar de bijlage Reglement Geschillencommissie.

> Terug naar Tarieven en vergoeding